Yasal Uyarılar

GİZLİLİK İLKELERİ

Pluss Telekom olarak, alışveriş yaparken kullanmış olduğunuz kişisel bilgilerinizi (teslimat/fatura adresleri, telefon numaraları, vs.) hizmetin zorunlu kıldığı haller hariç olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla kesinlikle paylaşmamayı taahhüt ederiz.

Hizmet alırken kolaylık yaşamanız için bir takım bilgiler sizin onayınız doğrultusunda, saklanmaktadır. Bu bilgiler, sadece hizmet takibinizin daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kullanılacaktır.

Pluss Telekom olarak, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt ederiz. Ancak, yürürlükteki yasalar uyarınca ve idari, adli ve diğer resmi makamların talebi üzerine bu bilgileri kanunlar çerçevesinde ifşa etme hakkımız saklıdır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası, bu internet sitesi tarafından toplanan veriler için geçerlidir.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sonrasında tarafınızdan aldığımız kişisel ve kişisel olmayan veriler gizli olarak nitelendirilir ve bu bağlamda geçerli ulusal koruma yasalarına kesinlikle uyarız.

İnternet sitesini kullanmanız, zaman zaman değiştirilebilecek olan Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Üçüncü kişiler, İnternet sitemiz aracılığıyla bilgi alabilir veya toplayabilir.

Müşterilerimizle ilgili kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, yani Kişisel Verileri pazarlama amaçları doğrultusunda üçüncü taraflarla paylaşmayız. Ancak, bazı kişisel olarak tanımlanmayan bilgileri, bazı üçüncü taraflarla burada açıklandığı şekilde paylaşabiliriz. Kişisel Verileri paylaştığımız diğer sınırlı durumlar da mevcuttur. Örneğin, zaman zaman üçüncü taraf hizmetlerinden internet sitemizin kullanımını analiz etmemize yardımcı olmasını talep edebiliriz. Bu üçüncü taraflar, Kişisel Verileri yalnızca bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde sözleşmeli olarak kullanmaya bağlıdır. Bu üçüncü taraflar, sizin izniniz olmadan, size diğer şirketlerin ürün ve hizmetleri ile ilgili herhangi bir bilgi göndermeye yetkili değildir. Yalnızca sitemizde bulunan tanıtım talebimizi kabul etmeniz koşuluyla Pluss Telekom ürünlerini ve hizmetlerini pazarlamaya yönelik amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerinizi bağlı kuruluşlarımız, ana şirketlerimiz ve iştiraklerimiz arasında paylaşabiliriz.

Bazı üçüncü taraflar, internet sitesindeki sayfaların içeriğini yönetmektedir. Bu üçüncü taraflar gizliliğimizi koruma taahhüdümüzü paylaşmaktadır. Hukuki bir yaptırım ve devlet kurumlarının taleplerine uymak, internet sitesinin ve diğer anlaşmalarının kullanım hükümlerini uygulamak ve müşteriler ile diğer kişileri korumak amacıyla bazı özel durumlarda da Kişisel Verileri açıklayabiliriz.

İyi niyet çerçevesinde, bu bilgileri açıklamanın gerekli veya makul olduğuna inanmamız durumunda, örneğin şirketimizin, başka bir kullanıcının veya bu tür faaliyetlerden zarar görebilecek diğer bir kişinin haklarına veya varlıklarına zarar verebilen ya da müdahale eden bir kişiyi tanımlamak, bu kişiyle iletişime geçmek veya bu kişinin aleyhine yasal dava açmak amacıyla Kişisel Verileri açıklayabiliriz.

Kişisel Verileri, işletme varlıkları aktarımının bir parçası olarak bir iştirake veya üçüncü tarafa aktarabiliriz.

Günlük Dosyaları

İnternet sitelerinin çoğunda olduğu gibi kişisel olmayan tanımlanabilir bilgileri otomatik olarak toplar ve günlük dosyalarında depolarız. Bu bilgiler internet protokolü (IP) adreslerini, tarayıcı türünü, internet servis sağlayıcısını (İSS), başvuru/çıkış sayfalarını, işletim sistemini, veri/zaman damgasını ve tıklama verilerini içerir. Kullanıcıları tanımlamayan bu bilgileri, eğilimleri analiz etmek, siteyi yönetmek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgi toplamak amacıyla kullanırız. Otomatik olarak toplanan bu bilgilerde kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere bağlantı vermeyiz.

Tanımlama Bilgileri

İnternet sitelerinin çoğunluğunda olduğu gibi biz de internet sitemizde tanımlama bilgilerinden yararlanmaktayız. Tanımlama bilgisi, kullanıcının sabit sürücüsünde depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Tanımlama bilgilerinizi, internet sitesi deneyiminizi iyileştirmek için kullanabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizin Tarafımızdan Korunması

İnternet sitesi, burada sağladığınız kişisel bilgileri arızi, yasa dışı veya yetkisiz kullanıma, kayıp, değiştirme, erişim, ifşa veya yararlanmaya karşı korumak amacıyla uygun idari, teknik ve fiziksel önlemler almaktadır.

İletişim (Erişim) Hakkı Ve Doğru Kişisel Veriler

Bizimle veya kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizle ilgili sorularınız, yorumlarınız veya şikâyetleriniz varsa ya da doğrudan pazarlama amaçları kapsamında sizinle iletişim kurmamızı artık istemiyorsanız, lütfen internet sitemizde yer alan adres, telefon numarası veya e-posta adresinden bizimle iletişime geçin.

Ayrıca, isteğiniz üzerine, sizinle ilgili tarafımızdan toplanan ve saklanan kişisel olarak tanımlanabilir tüm bilgilerin bir özetini size sunabiliriz. Kişisel bilgilerinizi değiştirebilir, düzeltebilir veya güncelleyebilir ya da bu bilgilerin veri tabanımızdan kaldırılmasını isteyebilirsiniz. İlişkili ziyaretçi adı için dosyadaki e-posta adresine kişisel bilgilerin yalnızca kopyalarını göndereceğiz.

*Gizlilik Politikasının en yeni sürümü için lütfen bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

KULLANIM KOŞULLARI

Bu internet sitesinin tüm hakları Pluss Telekom İletişim Tic. A.Ş.’ye,yani bize aittir. Sitenin, kullanıcılar,isimsiz kullanıcılar ve üyeler; yani sizler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen siteyi kullanmadan önce aşağıdaki site kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz.

Kullanım Koşulları

1. Genel Açıklamalar ve Tanımlamalar

Bu internet sitesinin ziyareti, aşağıda yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır ve sitenin kullanımı, bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Kullanım Koşulları da dâhil olmak üzere, bu internet sitesi ve site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, sitede sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, site yayınına ara verme, site yayınını tamamen durdurma ve siteyi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarımızı saklı tutmaktayız.

Kullanım Koşulları üzerinde yapacağımız değişiklikler, sitede yayımlanmalarıyla birlikte yürürlüğe girer ve bu değişiklikler, sizler tarafından siteye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya bu internet sitesinin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş sayılır.

Bu internet sitesine giriş yapan, siteyi ziyaret eden, inceleyen, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya herhangi bir şekilde herhangi bir iletişim cihazı ile bağlanan veya site üzerinden elektronik veri alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan tüm üye ve ziyaretçiler, kullanıcı olarak kabul edilir.

Sizler; bu sitede düzenlenmiş olan Kullanım Koşullarına uyacağınızı peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

2. Genel Koşul ve Hükümler

Pluss Telekom olarak, bu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmekteyiz. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği sizler tarafından gözetilmelidir.

Dilediğimiz takdirde hiçbir gerekçe göstermeksizin site kullanımınızı hakkına sahibiz.

Bu internet sitesine ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni ve benzeri tüm hususlar) münhasıran bizim mülkiyetimizdedir. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve aykırı hareket edenler; hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

Bizler, dilediğimiz tarihte bu Kullanım Koşullarını bildirimsiz olarak değiştirebilir, kısmen ya da tamamen kaldırabiliriz. Ancak maalesef sizin böyle bir hakkınız bulunmamaktadır.

Bu internet sitesini kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve nizamlara, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etmek ile yükümlü olduğunuzu unutmayınız. Siteye ekleyeceğiniz her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır.

Bu internet sitesinin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veya yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak herhangi bir işlem yapılması veya otomatik yöntemler aracılığıyla siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dâhildir.

Pluss Telekom olarak, Kullanım Koşullarına ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket edenlerin siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkımızı saklı tutmaktayız.

Bu internet sitesinin kullanılması, sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizler veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten dolayı uğrayabilecekleri hiçbir doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıptan sorumlu değiliz. Bu çerçevede hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sizler, yukarıda anılan zararlar sebebiyle her ne isim altında olursa olsun bizden hiçbir talep veya iddiada bulunmayacağınızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Sizlere aktarılacak olan bilgilerin yanlış, eksik ve/veya güncel olmamasından ve bu nedenle oluşabilecek hiçbir zarar ve ziyandan bizleri sorumlu tutmayacağınızı şimdiden kabul ve beyan etmektesiniz.

Hizmetin sunulması sırasında iletişim hatlarındaki ve/veya üçüncü kişilerden kaynaklı arıza ve/veya aksaklıklardan sorumlu olmayacağımızı ve doğabilecek zararlarına ilişkin hiçbir hak ve/veya tazminat talep etmeyeceğinizi şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Hizmetten yararlanmak suretiyle elde ettiğiniz verileri hiçbir koşulda çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, liste haline getirmeyeceğinizi ve/veya elde ettiğiniz bilgileri kullanarak bizimle doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğinizi ve/veya kendinize ticari yarar sağlamayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Kullanım Koşullarından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

3. Genel Uyarılar

Yasal mevzuat gereğince, e-posta / metin / mesaj / mobil uygulama / web sayfası içeriği gizli bilgi içermese dahi bir bütün olarak ilgilileri arasında gizli belge hükmündedir. Bizlerin bilgisi ve yazılı onayı olmadan herhangi bir yolla alenileştirilemez, çoğaltılamaz, içeriği kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, değiştirilemez ve hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz.

E-Posta / metin / mesaj / mobil uygulama /web sayfası içeriğindeki bilgilerin yetkisiz kullanılması, çoğaltılması, dağıtılması, ilgisiz kişilere herhangi bir yolla iletilmesi ya da benzeri eylemlerde kullanılması yasaktır.

Web sitemiz vasıtasıyla bizimle ilgili herhangi bir bilgiyi/mesajı yanlışlıkla elde ettiyseniz, lütfen göndericiyle temasa geçiniz, siliniz ve iletişim formu üzerinden bilgi veriniz.

Site aracılığıyla verilen hizmetlerde kullanıcılardan alınan bilgilere yetkisiz erişimlerin engellenmesi için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır ve bu site aracılığı ile gerçekleştirilmiş olan tüm aktivitelere ait kayıtlar, gizlilik politikamız çerçevesinde saklanmaktadır.

Bu gizlilik kuralına aykırı davranışlar, Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Bu yolla elde edilmiş belgenin ifşa edilmesi veya kullanılması nedeniyle bizlerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı zararların tazmin hakkı saklıdır.

Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıda belirtilenleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Bütün işlem ve kayıtlarımız gizlidir. Şirketimizle ilişkide olanlar ya da şirketimiz tarafından yayınlanan bilgileri herhangi bir şekilde elde edenler, bunları kanunda açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamaz, kar amacı taşımasa dahi ticari ya da sosyal faaliyette kullanamazlar. Elde edilen bilgi bizim tarafımızdan alenileştirilmiş ve sır özelliği taşımasa dahi, açıklamaya ilişkin yasak geçerlidir. Buna aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve iki yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. İlgili tüzel kişiler için de Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Site ve içeriği, hiçbir kişi veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüt içermemektedir

Sizler, sitedeki bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilirsiniz. Mevcut olan bilgiler şirketimiz tarafından aleni olarak yayınlanmış olsa dahi, önceden yazılı iznimiz alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, kâr amacı olmasa dahi hiçbir ticari ve tanıtım faaliyetinde kullanılamaz.

Sitede üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi, tasarım, resim, logo gibi telif hakları, tescilli marka, patent ve mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilebilecek tüm haklar şirketimize ve ortaklarına aittir. Yazılı iznimiz olmaksızın kullanılamaz, ticari amaçla kullanılmaz.

Şirketimiz, site ve bağlantılı elektronik ortamlarda yer alan tüm bilgileri ve tasarımı önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Şirketimiz, sitede yayınlanmış bilgiler ya da bunlara dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar veya kayıplardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Sitede bulunan bilgilere dayanılarak her türlü karar ve eylemin sorumluluğu bilgiyi alana ve kullanana aittir; şirketimiz sorumlu değildir. Sitede yer alan bilgiler herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta delil olarak kullanılamaz.

Siteye veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan şirketimiz sorumlu tutulamaz. Yönlendirme yapılan sitenin sorumluluğu malikine aittir.

Telefonla yapılan sorgu sonuçları verilen bilgiler, Sigorta Şirketlerinin SBM'ye ilettiği kayıtlardan ibarettir. Sigorta Şirketlerinin kayıtlarına girmemiş veya SBM'ye iletilmemiş bilgileri içermez.

Sorgu sonucu, sorgulama yapan ile SBM arasında gizlidir.

Herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak veya ticari amaçla kullanılamaz, çoğaltılamaz. Aksi durum Sigortacılık Kanunu ve TCK gereği suçtur.

Sorgulamalar dönen bilgiler Sigorta Şirketleri tarafından merkezimin kayıtlarına girildiğinden, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) dönen bilgi içeriği ile ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.

Sorgu sonucunda hata ya da eksiklik tespit edilmesi halinde ilgili sigorta şirketine başvuru yapılması gerekmektedir.

Hasar Geçmişi Sorgulama hizmetiyle sunulan hasar bilgileri, 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır. Hasar bilgileri bir defaya mahsus cam hasar ödemelerini içermemektedir.

Tutanak sorgulama hizmetinde trafik kazasına karışanların kendi aralarında tuttuğu Kaza Tespit Tutanağı (KTT) ve Mobil Kaza Tutanağı (MKT) bilgileri esas alınmıştır. Polis ve jandarma tarafından tutulmuş kaza bilgisi kayıtları bu hizmet kapsamında yer almamaktadır.

SINIRLI SORUMLULUK

Bu internet sitesinin kullanılması, sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizler veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten dolayı uğrayabilecekleri hiçbir doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıptan sorumlu değiliz. Bu çerçevede hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sizler, yukarıda anılan zararlar sebebiyle her ne isim altında olursa olsun bizden hiçbir talep veya iddiada bulunmayacağınızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


Sizler veya üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı hususunda herhangi bir taahhüt veya garanti vermemekteyiz.

Yine sizler veya üçüncü kişilere karşı sitede sunulan ve yayınlanan bilgi ve verilerin içeriği, doğruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği hususunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta veya bir garanti vermemekteyiz.

Bannerlar vasıtasıyla veya başkaca bir şekilde adresi verilen, reklamı yapılan veya paylaşılan internet sitelerinin içeriğinden veya bu sitelerde sunulan hizmet ve faaliyetlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu değiliz.

Bu internet sitesinin kullanılması ya da siteye giriş veya erişim yapılması sırasında; bizim ve üçüncü kişilerin yasal haklarını göz önünde bulundurmak ve bu hakları ihlal etmemek ile yükümlüsünüz. Herhangi bir üçüncü kişinin yasal hakkının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak zararlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu ve bizim bu zararlardan sorumlu tutulamayacağımızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET

Bu internet sitesinin tüm site içeriğinin ve bunların ilgili yasal hak, parça ve teferruatlarının tek ve yasal sahibi Pluss Telekom’dur. Bu internet sitesinde bulunan veriler, yazılar, fikirler, bilgiler, ibareler, resimler, tasarımlar, işaretler, sloganlar, banner ve diğer tüm ifadeler ile benzer fikri mülkiyet hakları, yazılımlar, programlar, sayfa düzeni ve bu sitenin sunumu Pluss Telekom’un ve/veya Pluss Telekom’a lisans veren ilgili kuruluş veya kuruluşların mülkiyetindedir. Önceden yazılı onay alınmaksızın, sitedeki veya site uzantılarındaki verilerin, bilgilerin veya işbu sayfaya ilişkin her tür yazılım kodları, veritabanı, site tasarımları da dahil olmak üzere, herhangi bir fikri mülkiyet hakkına tabi bir unsurun kısmen ya da tamamen kopyalanması, böyle bir unsur üzerinde değişiklik yapılması, bu unsurun çoğaltılması veya yayımlanması, online ya da diğer bir iletişim aracı kullanılmak suretiyle dağıtılması, paylaşılması, gönderilmesi, kısmen ya da tamamen indirilmesi (download) ve satılması yasaktır. Pluss Telekom, yukarıda anılan yasağa aykırı davranan kişiler aleyhinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri de dâhil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat altında her türlü yasal işlem ve takipleri başlatma, devam ettirme ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.